FORMULÁŘ - odstoupení od kupní smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát : Jiří Fiala U skládky 1472/11 190 00 Praha

 info@fenix-shop.eu

 

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*)od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

- Datum objednání(*)/datum obdržení(*)


 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů - ČÍSLO OBJEDNÁVKY

 

 

- ČÍSLO BANOVNÍHO ÚČTU :

 

-Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

- Datum (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.